مجوز فعالیت کاریابی مجازی (الکترونیکی) موسسه مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی آفاق در سراسر کشور

(( تاسیس ۱۳۹۴ ))

به جهت جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی تصویر مجوز فعالیت با نام برند استخدام نیرو به آدرس estekhdamniroo.ir واترمارک شده